Giải thưởng Top 10 Thương hiệu vàng Chất lượng quốc tế do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng Trung tâm Chứng nhận chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức.

Ban tổ chức dựa trên các yếu tố về tuân thủ pháp luật, tính sáng tạo, sự phát triển, đầu tư cho thương hiệu và quản trị thương hiệu để làm tiêu chí bình chọn. Các yếu tố khác như chất lượng và an toàn của sản phẩm, dịch vụ; trách nhiệm với cộng đồng cùng sự đánh giá từ người tiêu dùng về việc trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ cùng được xem xét.

TPBVSK Ích Tiểu Vương của Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu vượt qua vòng bình chọn, được vinh danh tại hạng mục Top 10 Thương hiệu Vàng Chất lượng Quốc tế. Đây là sản phẩm giúp hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang, dùng cho người tiểu nhiều lần, tiểu són, hội chứng bàng quang kích thích.

Cúp và bằng khen Top 10 Thương hiệu vàng Chất lượng quốc tế của Ích Tiểu Vương

Cúp và bằng khen Top 10 Thương hiệu vàng Chất lượng quốc tế của Ích Tiểu Vương

Thương hiệu Vàng Chất lượng Quốc tế là chương trình tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp uy tín, xây dựng thương hiệu mạnh để tạo động lực cho doanh nghiệp sáng tạo, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh hướng đến sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Giải thưởng “Top 10 Thương hiệu vàng Chất lượng quốc tế” là sự ghi nhận của đông đảo người tiêu dùng, cơ quan chức năng có thẩm quyền và những hiệp hội uy tín về những nỗ lực suốt nhiều năm của Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu không ngừng phấn đấu để mang đến những sản phẩm an toàn, hiệu quả từ thiên nhiên nhằm nâng cao sức khỏe của cộng đồng. Gần 20 năm qua, Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu đã và đang khẳng định vị thế hàng đầu cũng như tầm ảnh hưởng trong ngành Dược phẩm ở Việt Nam. Có những thành tựu như vậy là do ngay từ đầu, Công ty Dược phẩm Á Âu đã xác định cho mình một nền tảng rõ ràng, được cụ thể hóa bằng sứ mạng, mục tiêu và các giá trị cốt lõi xuyên suốt sự phát triển của Công ty.