Đi tiểu nhiều lần sau sinh gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy trường hợp người bị đi tiểu nhiều lần sau sinh sử dụng sản phẩm thảo dược Ích Tiểu Vương lâu dài có được không?