Bàng quang là một trong những cơ quan quan trọng của hệ bài tiết, có nhiệm vụ chứa nước tiểu do thận tiết ra trước khi thoát ra ngoài cơ thể theo đường niệu đạo. Đây là bộ phận rất dễ bị viêm nhiễm trong cơ thể cũng như mắc các bệnh lý nguy hiểm khác.