Bàng quang tăng hoạt hay còn gọi là hội chứng bàng quang kích thích, là tình trạng khá phổ biến hiện nay. Đây là vấn đề liên quan đến chức năng dự trữ của bàng quang gây ra đi tiểu gấp đột ngột.