Ở người bình thường khỏe mạnh, số lần đi tiểu trong ngày trung bình là 8 lần, mỗi lần khoảng 300 ml. Đi tiểu là việc hết sức bình thường với mỗi người để giúp cơ thể đưa các chất thải ra khỏi cơ thể.