Tình trạng tiểu són, tiểu không tự chủ xảy ra làm người mắc không kiểm soát được khi nào họ đi tiểu. Tình trạng này diễn ra lâu dài gây cảm giác ngại ngùng, xấu hổ và ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt hàng ngày.