Tiểu không tự chủ là tình trạng không kiểm soát được số lần đi tiểu, không có khả năng nhịn tiểu. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống, khiến nhiều người luôn có tâm lý lo lắng, tự ti, ngại giao tiếp,…