Tiểu nhiều lần, tiểu són là tình trạng rò rỉ nước tiểu ra ngoài không tự chủ, có thể xảy ra ở bất kỳ ai, dẫn tới nhiều khó chịu, bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Vậy cụ thể cải thiện tình trạng tiểu són, tiểu nhiều lần như thế nào?