Tiểu lắt nhắt là tình trạng đi tiểu nhiều lần, khoảng cách giữa các lần rất ngắn, đôi khi cứ vài phút lại đi tiểu một lần nhưng mỗi lần chỉ một chút nước tiểu. Đây chỉ là một triệu chứng chứ không phải bệnh và có thể gặp trong rất nhiều bệnh lý khác nhau.