Hội chứng bàng quang kích thích hay còn gọi bàng quang tăng hoạt, là một thể rối loạn chức năng bàng quang thường gặp. Hội chứng này anh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, gây cảm giác xấu hổ, cản trở nhiều trong sinh hoạt và lao động.