Hội chứng bàng quang kích thích là gì và điều trị như thế nào? PGS.TS. Trần Đình Ngạn tư vấn


16:39 - 04/09/2019
Hội chứng bàng quang kích thích hay còn gọi bàng quang tăng hoạt, là một thể rối loạn chức năng bàng quang thường gặp. Hội chứng này anh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, gây cảm giác xấu hổ, cản trở nhiều trong sinh hoạt và lao động.
Copyright © 2019.