Đây là một hội chứng thường gặp hiện nay. Khi gặp hội chứng bàng quang kích thích thì cơ bàng quang sẽ co bóp bất thường trong quá trình nước tiểu đổ đầy bàng quang, gây tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu đêm.