Nam giới bị tiểu són là do đâu và có nguy hiểm không? Làm cách nào để khắc phục?


16:42 - 08/04/2020
Tiểu són ở nam giới là tình trạng nước tiểu rỉ ra không tự kiểm soát được. Són tiểu thường xảy ra khi gắng sức hay khi có cảm giác tiểu gấp, rất buồn tiểu và thường nặng lên vào cuối ngày.
Copyright © 2019.