Tiểu són hay còn gọi là tiểu không tự chủ, tiểu không kiểm soát là tình trạng rò rỉ nước tiểu ra ngoài không theo ý muốn, mức độ nghiêm trọng từ thỉnh thoảng rò rỉ nước tiểu khi ho, hắt hơi hoặc gắng sức.