Tiểu són, tiểu nhiều lần là tình trạng rối loạn tiểu tiện, người bệnh thường bị rò rỉ nước tiểu ra ngoài một cách không kiểm soát và đi tiểu nhiều lần trong ngày. Điều này gây không ít khó chịu và bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.