Hiện nay không ít người gặp tình trạng có cảm giác mắc tiểu hoài mà không biết nguyên nhân tại sao. Điều đáng lo ngại là mặc dù có cảm giác mắc tiểu nhưng khi đi tiểu lại chỉ đi được một lượng rất ít.