Tiểu rắt, tiểu són là chứng bệnh khá phổ biến hiện nay. Tuy bệnh không nguy hiểm như nhiều bệnh khác nhưng đòi hỏi người mắc phải kiên trì điều trị lâu dài. Vậy nguyên nhân gây ra tình trạng tiểu rắt sau khi quan hệ là gì? Dùng Ích Tiểu Vương có được không