Tiểu đêm, tiểu nhiều lần thường không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên lại ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, công việc và cuộc sống, khiến người bệnh luôn thấy mệt mỏi và không có năng lượng làm việc. Vậy nguyên nhân nào gây rối loạn tiểu tiện?