Nguyên nhân gây tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu đêm - Chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân phân tích


15:35 - 01/04/2021
Hầu hết mọi người thường đi tiểu 4 đến 8 lần mỗi ngày. Nếu bạn đi tiểu nhiều hơn 8 lần mỗi ngày hoặc đi tiểu đêm từ 2 lần trở lên thì được coi là tiểu nhiều lần.
Copyright © 2019.