Tiểu rắt, tiểu són tuy không phải là bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Vậy nguyên nhân gây tiểu rắt, tiểu són là gì? Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?