Tiểu đêm nhiều lần là tình trạng rất nhiều người gặp hiện nay. Tuy nhiên để giải quyết được tình trạng này chúng ta cần phải xác định chính xác nguyên nhân tiểu đêm là do đâu để từ đó có cách điều trị phù hợp.