Hiện nay nhiều người bị hội chứng bàng quan kích thích, rối loạn tểu tiện thường có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược để hỗ trợ điều trị một cách an toàn, hiệu quả, điển hình như sản phẩm Ích Tiểu Vương