Chữa tiểu đêm bằng các kinh nghiệm, bài thuốc dân gian đang là biện pháp được nhiều người tìm hiểu hiện nay, như một phương pháp đơn giản, an toàn và hiệu quả.