Chứng tiểu đêm nhiều lần là có thể gặp ở bất kỳ ai và bất kỳ lứa tuổi nào. Nguyên nhân gây tiểu đêm thì rất đa dạng, từ lối sống sinh hoạt đến các bệnh lý y khoa. Tại sao những người trẻ tuổi ít khi mắc chứng tiểu đêm nhiều lần?