Tiểu không tự chủ là một vấn đề tương đối phổ biến. Tiểu không tự chủ gặp ở nhiều đối tượng khác nhau và nếu bạn coi thường nó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng sau này. Tại sao tình trạng tiểu không tự chủ thường gặp ở nữ giới?