Tiểu són là gánh nặng tâm lý, làm giảm chất lượng sống của người mắc. Họ thường cảm thấy buồn bã, kém tự tin, mệt mỏi, xấu hổ và lo ngại vì tình trạng khó nói của mình. Tiểu són còn làm giảm khả năng tập trung, giảm năng suất lao động và khả năng hòa nhập