Tiểu không hết ở nữ là một chứng rối loạn tiểu tiện thường gặp hiện nay. Điều đáng lo ngại là tình trạng này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây rất nhiều bất tiện trong cuộc sống hằng ngày.