Tiểu không kiểm soát là như thế nào? Tiểu nhiều lần ban ngày có được coi là bất thường không?


08:15 - 31/01/2020
Tiểu không kiểm soát hay tiểu không tự chủ là một bệnh khó nói, thường xảy ra ở nữ giới nhiều hơn nam giới. Khi gặp tình trạng này, bạn sẽ bị mất khả năng kiểm soát bàng quang và kết quả là sẽ tiểu són ra ngoài.
Copyright © 2019.