Tiểu nhiều lần, tiểu đêm thường gặp ở những đối tượng nào? Ảnh hưởng của tình trạng này là gì?


10:19 - 29/04/2020
Tiểu đêm, tiểu nhiều lần do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, có thể xuất phát từ bệnh lý hoặc không phải bệnh lý. Nhưng dù xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa, tình trạng này cũng gây cho người mắc nhiều phiền toái, khó chịu.
Copyright © 2019.