Tiểu nhiều lần, tiểu đêm thường gặp ở những đối tượng nào? Ảnh hưởng của tình trạng này là gì?


13:56 - 07/05/2020
Tiểu đêm, tiểu nhiều lần do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, có thể xuất phát từ bệnh lý hoặc không phải bệnh lý.
Copyright © 2019.