Tiểu rắt là gì? Tiểu rắt là một trạng thái bất thường, biểu hiện là đi tiểu nhiều lần, liên tục trong một ngày, tuy mỗi lần đi chỉ có một ít nước tiểu. Thậm chí, đôi khi đi tiểu không kịp, són tiểu, gây khó chịu và mất vệ sinh