Tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt được định nghĩa như thế nào? Chuyên gia Nguyễn Đình Bách tư vấn


08:48 - 27/09/2019
Tiểu buốt, tiểu rắt là hai tình trạng sức khỏe đường tiết niệu thường hay đi kèm với nhau và có mối liên quan chặt chẽ với nhau, có một số lý do chung gây ra cả hai tình trạng này và cũng có những lý do riêng biệt của từng hiện tượng
Copyright © 2019.