Tiểu lắt nhắt không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người mắc. Tình trạng này hiện nay đã không còn là vấn đề của riêng ai mà nó đã trở nên phổ biến và gây phiền toái cho nhiều người. Bên cạnh đó, tiểu lắt